Zarządzanie nieruchomościami

Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone przez naszą spółkę polegają na wykonywaniu czynności zgodnych z uregulowaniami ustawowymi. Do tych czynności należy podejmowanie decyzji i prowadzenie spraw mających na celu zapewnienie prawidłowej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości, a poza tym zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Ponadto w ustawowym zakresie zarządzania nieruchomościami są również czynności administrowania, które są opisane w menu głównym w zakladce usługi – administrowanie.

Właściciele wspolnoty mieszkaniowej w drodze uchwały podejmują decyzję, czy sami będą wykonywać zarząd wspólnotą mieszkaniową (zarząd właścicielski), czy powierzą czynności zarządzania (wraz z administrowaniem) podmiotowi zewnętrznemu.

W przypadku ustanowienia zarządu właścicielskiego może podjąć się wykonywania czynności administrowania.