Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

ORAZ 

POLITYKA „COOKIES” Gramat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Katowicach 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://gramat.pl jest Gramat Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 15, 40-079 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000249126, NIP: 6342577361, REGON: 240194372, dysponującą kapitałem zakładowym w kwocie: 51.000zł, dalej „Administrator”. 

 2. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres e-mail: administracja@gramat.pl, lub formularz kontaktowy dostępny na stronie gramat.pl 

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR). 

 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: 

  a) przetwarzane zgodnie z prawem; 
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 
  c) adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędnego osiągniecia celu przetwarzania. 

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH 

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. 

Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wskutek Państwa dobrowolnej zgody. 

CELE i PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do telefonicznie lub mailowo oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej– przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z klientami oraz oferowaniem usług;
 2. podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań́ niezbędnych do zawarcia umowy lub działań́ podjętych przed jej zawarciem; 

OKRES PRZETWARZANIA 

 1. Państwa dane osobowe Bedą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub aplikacji, bądź czas potrzebny do realizacji umowy, nie krócej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane Bedą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania. 

ODBIORCY DANYCH 

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom, osobom współpracującym oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Gramat Sp. z o. o. 

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

W każdej chwili mają Państwo możliwość: 

a) wycofać zgodę wobec przetwarzania; 

b) żądać dostępu do swoich danych osobowych; 

c) żądać sprostowania swoich danych osobowych; 

d) żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie możliwe dalsze otrzymywanie informacji o ofercie i innych treści marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność czynności przetwarzania danych dokonanych przed cofnięciem zgody. 

PLIKI „COOKIES" 

Strona internetowa korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Informacje szczegółowe: 

a) Brak zmiany po Państwa stronie, ustawień́ przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 

b) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W ramach strony internetowej stosowane są cookies: 

 • „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia; 
 • „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). 

c) Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 

Aby dowiedzieć się czym są pliki cookies i na czym polega polityka kliknij na poniższy link

wszystko o ciasteczkach