Kontakt

Adres siedziby spółki:

GRAMAT Sp. z o.o.

dawniej:
GRAMAT – BIZ sp. z o.o.
ul. Gliwicka 15
40-079 Katowice

KRS: 0000249126
NIP: 6342577361
REGON: 240194372
Kapitał zakładowy: 51 000 zł.