Zarządzanie najmem

Zarządzanie najmem polega na wykonywaniu czynności związanych z pozyskiwaniem najemców, bieżącą kontrolą nad mieszkaniami, aż do wykonywania konserwacji i remontów w imieniu właścicieli mieszkań, biur lub domów.

 

Dla naszych klientów wykonujemy następujące działania:

Doradzamy w zakresie optymalizacji przygotowania nieruchomości po wynajem.

Jeśli jest taka potrzeba to informujemy o konieczności doposażenia nieruchomości lub jej odświeżeniu. Dla wielu klientów wykonujemy te czynności.
Kontaktujemy się również z administracją i dostawcami mediów w celu poinformowania o sposobie kontaktu i rozliczania.

Zajmujemy się pozyskaniem najemców.

Wyszukujemy odpowiednie osoby do danej nieruchomości dzięki zastosowaniu wielu sposobów wyszukiwania odpowiedniego najemcy. Między innymi ogłaszamy mieszkanie/lokal/dom w gazetach i internecie, poszukujemy metodą bezpośrednią, wykorzystujemy współpracę z innymi podmiotami rynku nieruchomości, a także przedsiębiorstwami poszukującymi mieszkań dla pracowników.

Przygotowujemy umowę najmu, a także zajmujemy się protokolarnym przekazaniem nieruchomości.

Stosowane przez nas wzory umowne przygotowane są przez radcę prawnego, dlatego jesteśmy pewni, że są zgodne z obowiązującymi przepisami i w należytym stopniu chronią interesy właścicieli lokali/domów.

W trakcie trwania umowy monitorujemy stan mieszkania oraz dokonujemy bieżących płatności.

Nasi administratorzy regularnie odwiedzają powierzone nam nieruchomości w celu dokonania oględziń podczas których sprawdzany jest stan techniczny oraz – w miarę mozliwości – ilość osób faktycznie zamieszkujących.
Stale monitorujemy bieżące płatności najemców poprzez przejęcie czynności poboru należności za korzystanie z nieruchomości.

Jesteśmy otwarci na bezpośredni kontakt z najemcami 24/7.

Dzięki temu, że najemcy dzwonią do nas właściciel na spokojną głowę. W przypadku prostych problemów zajmujemy się ich likwidacją. Jedynie w sytuacjach wymagających wiedzy i interwencji właściciela powiadamiamy go.

Raportujemy do właściciela.

W sytuacji, gdy właściciel o to poprosi wysyłamy okresowe raporty drogą mailową przedstawiające sytuację w danej nieruchomości, opisujemy ilość i zakres czynności przez nas podjętych, a także informujemy o powstałych na nieruchomości zdarzeniach.

Konserwujemy, naprawiamy i remontujemy.

Reagujemy w trybie pilnym na zgłoszenia awarii, a także koordynujemy ich usunięcie. Zajmujemy się wykończeniami lub remontami, a także doradzamy jak wykonać niezbędne prace, aby uzyskać największy zwrot z inwestycji.
Bardzo ważne jest, iż większość czynności wykonujemy we własnym zakresie. W określonych sytuacjach polecamy pracę sprawdzonym podwykonawcom.

 

Szczegółowy zakres naszego zarządzania najmem określany jest każdorazowo z właścicielem.

Zajmujemy się również wynajmem nieruchomości na pokoje. W takim przypadku poza standardowymi działaniami opisanymi powyżej, przygotowujemy również regulaminy korzystania z części wspólnych.