Dodatkowe

Dla wszystkich obsługiwanych przez nas podmiotów oferujemy szeroki zakres usług dodatkowych, których rodzaj i zakres opisujemy poniżej

Obsługa prawna

Oferujemy obsługę wspólnot mieszkaniowych i pomoc prawną dla właścicieli (najemców) lokali we wszelkich sprawach lokalowych prowadzoną przez naszego radcę prawnego. Czynności obsługi prawnej obsługują między innymi:

 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości
 • sprawy dotyczące znoszenia współwłasności nieruchomości i działów
  spadków
 • dochodzenie wszelkich roszczeń właścicieli z tytułu bezprawnego
  korzystania z nieruchomości
 • prowadzenie spraw w zakresie stwierdzenia zasiedzenia
  nieruchomości i służebności przesyłu
 • sprawy rozgraniczeniowe
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym pomoc prawna przy
  zawieraniu umów (umowy nabycia nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy
  dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami)
 • kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych, obejmująca m.in.
  doradztwo w zakresie uczestnictwa w przetargach na nabycie
  nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie zagospodarowania nieruchomości, zawierania umów
  dzierżawy, najmu, podnajmu oraz leasingu nieruchomości
 • doradztwo w zakresie ustanawiania i przenoszenia użytkowania
  wieczystego, udziału we własności nieruchomości lub użytkowaniu
  wieczystym
 • przygotowywanie umów dotyczących ustanawiania ograniczonych praw
  rzeczowych – użytkowanie, służebność, hipoteka
 • reprezentacja Klientów w zakresie spraw związanych z procesem
  inwestycyjnym przed sądami powszechnymi, Samorządowymi Kolegiami
  Odwoławczymi, WSA i NSA
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach wieczysto-księgowych oraz
  zabezpieczanie na drodze sądowej prawa własności, posiadania,
  służebności

Windykacja

Oferujemy profesjonalną windykację prowadzoną przez radcę prawnego z wieloletnim doświadczeniem w temacie. Procedura windykacyjna składa się z dwóch podstawowych etapów – polubownego oraz sądowego.

Poprzez nasze działania windykacyjne znacząco wpływamy na optymalizację płynności finansowej obsługiwanych podmiotów

Obsługa księgowa

Posiadamy własny dział księgowości, w którym pracują księgowe z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu wspólnot mieszkaniowych. Odróżnia nas to od wielu zarządców działających na rynku, którzy wspomagają się zewnętrznymi biurami rachunkowymi prowadzącymi księgowość obsługiwanych przez nich podmiotów. Nasz dział księgowości zajmuje się między innymi:

 • księgowaniem wyciągów bankowych
 • wystawianiem rachunków w imieniu odbsługiwanych podmiotów
 • przygotowywaniem i wyliczaniem podatków (śmieciowego, CIT, PIT) oraz składek ZUS
 • sporządzaniem wszelkich deklaracji ZUS
 • generowaniem naliczeń na początku kolejnych miesięcy
 • bieżącym księgowaniem faktur i rachunków
 • przygotowywanie indywidualnych rozliczeń mediów dla właścicieli lokali
 • przygotowywanie zestawienia kosztów i przedpłat
 • kontrola otrzymywanych rozliczeń mediów od firm dokonujących odczytów
 • przygotowanie rocznych rozliczeń indywidualnych dla właścicieli lokali oraz rocznych sprawozdań finansowych
 • według potrzeb obsługa właścicieli lokali (wystawianie zaświadczeń, wprowadzanie zmian wysokości zaliczek, wnioski do MOPSu itd.)

Nadzór techniczny

Dzięki zatrudnieniu inżyniera budownictwa lądowego oraz stałej współpracy z wieloma innymi ekspertami z swoich dziedzinach, a także przeprowadzeniu kilkuset projektów związanych z remontami i inwestycjami jesteśmy w stanie sprawować nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności w każdej dziedzinie, która wymaga wprowadzenia zmian w nieruchomościach.

Serwis techniczny

W ramach serwisu technicznego oferujemy utrzymanie w pełnej sprawności wszelkiego rodzaju instalacji oraz urządzeń.

Dzięki prowadzeniu usług serwisu technicznego jesteśmy w stanie utrzymać w stanie niepogorszonym obiekty przekazane nam do obsługi, a także często podnieść ich wartość rynkową.

Usługi serwisu technicznego realizowane są przez wykwalifikowanych pracowników własnych posiadających wieloletnie doświadczenie oraz uznane na rynku firmy podwykonawcze.

Serwis porządkowy

Osiągamy ponadprzeciętne wyniki pracy dzięki umiejętności doboru optymalnych technologii dostosowanych do wymagań konkretnego obiektu, własną bazę maszyn oraz wysoką jakość używanych środków chemicznych

Do usług porządkowych zaliczamy:

 • mycie klatek schodowych, piwnic oraz podziemnych parkingów,
 • mycie okien,
 • mycie przeszkleń,
 • odkurzanie i mycie posadzek w biurach,
 • mycie elewacji i kostki brukowej,
 • czyszczenie stanowisk pracy,
 • sprzątanie po remontach,
 • inne

Ogrodnictwo

posiadamy kilkunastoletnie doświadczenia związane z utrzymaniem terenów zielonych przy budynkach zarządzanych i administrowanych przez naszą Spółkę spowodowało, iż jesteśmy przekonani, że spełnimy stawiane nam wymagania w zakresie pielęgnacji Państwa zieleni. Zakres naszych usług obejmuje:

 • koszenie oraz grabienie i wywóz trawy ,
 • zakładanie trawników nowych z rolki i z siewu,
 • rekonstrukcja starych i zniszczonych trawników,
 • zakładanie klombów i kwietników,
 • kształtowanie żywopłotów,
 • wycinanie drzew,
 • pielęgnacja zieleni,
 • grabienie i wywóz liści,
 • utrzymywanie obiektów małej architektury
 • w okresie zimowym odśnieżanie.

Do powyższych prac wykorzystujemy profesjonalne narzędzia ogrodnicze.