Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe są specjalizacją naszej spółki. Poza standardowym zakresem dotyczącym administrowania lub zarządzania (zgodnym z uregulowaniami ustawowymi) świadczymi również usługi:

  • przygotowania umów na usługi i roboty budowlane (sporządzone przez radcę prawnego)
  • prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych w profesjonalnym programie
  • nadzorowanie robót budowlanych i remontowych
  • prowadzenia windykacji od zadłużonych właścicieli lokali

Przez kilkanaście lat zarządzania i administrowania takimi obiektami mieliśmy możliwość wykonywania czynności wykraczających poza standardowy zakres zarządzania lub administrowania. Należą do nich takie czynności jak:

  • pozyskiwanie dotacji unijnych, z urzędu miasta i marszałkowskiego oraz od wojewódzkiego konserwatora zabytków
  • oddłużanie wspólnot przejętych od innych zarządców lub zarządców właścicielskich

Szczegółowy zakres usług jakie proponujemy wspólnotom mieszkaniowym można znaleźć w menu głównym, w zakładce usługi.