zmiana zasad pracy administracji i księgowości

04.06
.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi luzowaniami obostrzeń księgowość i administracja pracują na zasadzie rotacyjnej. Codziennie w biurze obecna jest jedna księgowa i jeden administrator. Możliwe jest również załatwienie spraw osobiście w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 16.00 przy zachowaniu powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.